Moja kancelaria

O kancelarii

Kancelaria komornika sądowego Jarosława Hornika, która działa przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu, na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie miasta Zabrze, jak również na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

W kancelarii wykorzystywane jest następujące oprogramowanie:

- Komornik SQL firmy Currenda,

- pakiet aplikacji firmy Catobe,

- pakiet aplikacji firmy Komornik IT,

- pakiet aplikacji firmy Efektivo,

- Komornik OnLine.

Usługi elektroniczne

elektroniczny dostęp do następujących usług

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

link

EKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

link

ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

link

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

link

OGNIVO

Krajowa Izba Rozliczeniowa - OGNIVO

link

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

link

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Link

SISP

System Informacyjny Statystyki Publicznej (REGON)

Link

Kancelaria

funkcjonowanie kancelarii

Godziny pracy

Komornik przyjmuje strony:

czwartek od 10:00 do 14:00

W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów - po wcześniejszym uzgodnieniu,  poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania komornika stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych

Rachunek bankowy

Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA
37 1050 1298 1000 0090 3213 9728

dla przelewów zagranicznych kod swift (BIC): INGBPLPW
IBAN: PL37 1050 1298 1000 0090 3213 9728

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy

adres

41-800 Zabrze

ul. Pułaskiego 17

telefon

534 287 002

email

zabrze.hornik@komornik.pl

EPUAP

/KSHornik/ezbiegi

EPU ID

2907

NIP

631 240 83 46

Wskazówki dojazdu do kancelarii